Rekrutacja

Wymagania

co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie  (np. Osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy)

dyplom ukończenie studiów wyższych -  licencjackich, inżynierskich i/lub magisterskich  (krajowych  i zagranicznych)

biegłą znajomość języka angielskiego (w przypadku wyboru opcji międzynarodowej)

Koszty Kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca. 

 

Opłata semestralna za studia wynosi: 

Wariant polsko języczny

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

9 250 PLN

Wariant międzynarodowy

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business (studenci otrzymują certyfikat Executive MBA podpisany przez dwie uczelnie – UE we Wrocławiu i the Université of Neuchâtel w Szwajcarii)

12 250 PLN

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Po ukończeniu modułu studenci utrzymują podwójny certyfikat – UE we Wrocławiu oraz the Université of Neuchâtel w Szwajcarii.

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Jak dołączyć do programu

Krok 2

wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

Krok 4

zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

Krok 6

przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego i testu

Krok 1

utworzyć konto w systemie rekrutacji pod adresem
https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/

Krok 3

 • formę studiów – niestacjonarne II stopnia
 • kierunek studiów – tu dokonać odpowiedniej
  opcji programu:
 • opcja polska
 • opcja międzynarodowa (język angielski)

Krok 5

dostarczyć osobiście wymagane dokumenty do biura EMBA wraz z listem motywacyjnym

Krok 7

uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Do zobaczenia!

Warunki przyjęcia na studia

Aby zostać przyjętym na studia Executive MBA, należy:

 1. Utworzyć konto w systemie rekrutacji – https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/  
 2. Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)
 3. W zakładce OFERTA należy wybrać formę studiów: niestacjonarne II stopnia oraz kierunek studiów, gdzie należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji programu:
  • Executive MBA Program (język polski)
  • Executive MBA Program (język angielski)
 4. Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)
 5. Dostarczyć wymagane dokumenty (lista poniżej) do biura EMBA.
 6. Przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego
 7. Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego.
Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive MBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego.

Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria i wagi

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą zdalnie za pomocą MS Teams

Harmonogram rekrutacji

I

Wypełnienie formularza elektronicznego

18.07.2022 r.

II

Uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

18.07.2022 r.

III

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

18.07.2022 r.

V

VI

Wywiady kwalifikacyjne

Test on-line

22.07.2022 r.

23.07.2022 r.

20.07.2022

VII

Ogłoszenie listy przyjętych

25.07.2022

Wymagane dokumenty
 • Obywatelstwo polskie
 • Inne obywatelstwo

1

Application for admission to studies (completed and signed) – generated from the enrollment system (applications -> documents and further steps) 

2

Personal questionnaire (completed and signed) – generated from the recruitment system (applications -> documents and further steps) 

3

ID card – available for inspection when submitting documents

4

Original copy of the diploma of graduation (for inspection) with the supplement, if it constitutes an integral part of the diploma (part B), with an extra Xerox copy for the University. 

5

Application form corresponding to the selected option:

 • Polish option application form DOWNLOAD
 • International path application form DOWNLOAD

6

Documents confirming min. 5-year managerial internship (e.g., performing various executive functions, positions of a project leader or coordinator, entrepreneurs, own business) 

7

Proof of payment of the enrollment fee – PLN 85 (payment to the individual recruitment account – the account number is generated by the recruitment system) 

8

Photo on paper
(3,5 x 4,5 cm)

1

Application for admission to studies (completed and signed) – generated from the enrollment system (applications -> documents and further steps)

2

Personal questionnaire (completed and signed) – generated from the recruitment system (applications -> documents and further steps)

3

Passport (photo page) or photo ID (for EU citizens)

4

Pole’s Charter, residence permit and/or Residence Card (if applicable) 

5

Application form corresponding to the selected option:

 • Polish option application form DOWNLOAD
 • International path application form DOWNLOAD

 

6

Two signed declarations:

7

Valid medical certificate confirming that the candidate may apply for studies (a certificate with a sworn translation into Polish – or a medical certificate issued by a doctor in Poland) 

8

Master’s or Bachelor’s degree with a sworn translation into Polish. The diploma must be submitted with the legalization LINK issued by the Polish Embassy or with an apostille. Each document should be accompanied by a certified translation into Polish.

9

Supplement, a copy of the student’s grades containing information about passed or failed courses and degrees obtained over the course of studies – original document and a photocopy. Information should be provided on the scale of grades adopted by the issuing university. Each document should be accompanied by a sworn translation into Polish.

10

A certificate confirming that the candidate is a holder of a master’s or bachelor’s degree which entitles them to study at all types of higher education institutions in the country in which the graduation certificate was issued. Such a certificate may be issued by the equivalent of the Ministry of Education in a given country (in such cases, the document should be translated into Polish by a sworn translator). 

11

Information attesting to no less than five years of documented experience on managerial positions (e.g. performing various managerial functions, the position of a project leader or coordinator, entrepreneurs, own business)

12

Proof of payment of the enrollment fee – PLN 85 (payment to the individual recruitment account – the number generated through the recruitment system)

13

Photo on paper
(3,5 x 4,5 cm)

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław 

Wejdź z nami na szczyt!