O nas

Istota EMBA

Program EMBA (ang. Executive Master of Business Administration) to intensywne, zaoczne studia drugiego stopnia w zakresie zarządzania, których absolwent otrzymuje dyplom magisterski Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz certyfikat Executive MBA z logo międzynarodowej instytucji akredytującej AMBA.

Program Executive MBA to propozycja mieszcząca się w głównym nurcie działań zmierzających do realizacji Procesu Bolońskiego i do porównywalności polskich studiów ekonomicznych z programami uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich w części dotyczącej edukacji menedżerskiej. W uczelniach zachodnich studia MBA są z założenia studiami drugiego stopnia (magisterskimi), adresowanymi do osób posiadających praktykę zawodową, często na stanowiskach kierowniczych. Prowadzone są w formie studiów powiązanych z pełnieniem funkcji kierowniczych (executive), trwają zazwyczaj 2 lata i kończą się dyplomem MBA (Master of Business Administration). Cechą charakterystyczną kształcenia w systemie MBA jest to, że o przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci dowolnych kierunków studiów.

Studia Executive MBA wpływają na dynamiczny rozwój kariery kadry menedżerskiej wysokiego i średniego szczebla, reprezentującej zarówno przedsiębiorstwa krajowe, międzynarodowe jak i instytucje okołobiznesowe. W związku z tym, program dostosowany jest do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, zarówno w kraju jak i na świecie.

Współpraca międzynarodowa

Program Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powstał w 1993 roku. Jest to autorski program, wzorowany – zwłaszcza w części stanowiącej tzw. common body of knowledge – na programach Executive MBA realizowanych w uczelniach zachodnioeuropejskich i amerykańskich między innymi takich jak: McGill University, École des Hautes Etudes Commerciales (Canada) i Université du Québec a Montréal (Canada). W zasadniczej mierze inicjatywa oraz fundamenty założycielskie zostały wniesione przez prof. Ewę Konarzewską – Gubałę, wieloletniego Dyrektora Programu EMBA. Możemy więc pochwalić się 28 letnią tradycją, która wiązała się ze zdobywaniem doświadczenia, wprowadzaniem nowoczesnych metod nauczania oraz nawiązywaniem ścisłej współpracy ze środowiskiem biznesowym.

Współpraca międzynarodowa 

Executive MBA od początku swojego funkcjonowania kładzie nacisk na współpracę z wykładowcami z uczelni zagranicznych. Obecnie nasi zagraniczni wykładowcy reprezentują następujące uczelnie: 

 • University of Neuchâtel (Neuchâtel, Szwajcaria), 
 • Copenhagen Business School (Kopenhaga, Dania),  
 • Umeå School of Business and Economics (Umeå, Szwecja), 
 • Católica Porto Business School (Porto, Portugalia), 
 • Nova School of Business and Economics (Lizbona, Portugalia), 
 • ŠKODA AUTO University (Mladá Boleslav, Czechy), 
 • University of Leipzig (Lipsk, Niemcy), 
 • Henley Business School, University of Reading (Reading, Wielka Brytania), 
 • Stanford University (Stanford, USA). 
Partnerstwo strategiczne - University of Neuchâtel

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od ponad 14 lat współpracuje z University of Neuchâtel (Szwajcaria). W 2021 roku podjęto decyzję o strategicznym partnerstwie w zakresie realizacji programu Executive MBA dla opcji międzynarodowej. W ramach współpracy realizowany będzie moduł Swiss Gateway to International Business. The University of Neuchâtel jest uczelnią z długimi tradycjami, która została założona w 1838 roku. Uczelnia ta znajduje się w pierwszej dwudziestce najlepszych małych uczelni na świecie (UniNE ranks – the World’s Best Small Universities) oraz usytuowana została na 37 pozycji wśród 200 najbardziej międzynarodowych uniwersytetów (UniNE ranks on the 200 world’s most international universities in Times Higher Education – Ranking).

Co nas wyróżnia?

Studia Executive Master of Business Administration w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu są studiami elitarnymi. Swój szczególny charakter zawdzięczają między innymi, programowi opracowanemu przez zespół ekspertów reprezentujących środowisko biznesowe i akademickie, doświadczonej kadrze oraz wysokiej jakości zajęciom spełniającym ogólnoświatowe standardy. 

Program EMBA w liczbach

0
LATA
0
Semestry
0
Godzin Zajęć
0 +
Absolwentów
0
Edycji

Jako jedyna uczelnia w Polsce w ramach programu Executive MBA oferujemy dyplom studiów magisterskich oraz certyfikat AMBA! 

Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: 

 • opcja polska zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, innych zaprzyjaźnionych w Polsce uczelni, jak i przez doświadczonych praktyków. Zajęcia realizowane są w języku polskim z wyjątkiem dwóch przedmiotów prowadzonych w języku angielskim: International business i Digital transformations and innovations),  
 • opcja międzynarodowa (zajęcia prowadzone w języku angielskim przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz partnerskich uczelni zagranicznych, a także doświadczonych praktyków biznesu zarówno z Polski jak i za granicy).    

Na opcji międzynarodowej realizowany jest moduł Swiss Gateway to International Business, który  jest opcjonalny dla studentów ścieżki polskiej.  

Program studiów opracowany został przez zespół ekspertów składający się z doświadczonej kadry akademickiej, dyrektorów reprezentujących międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz Centrum Współpracy z Biznesem UE Wrocław. Całość stanowi holistyczne podejście do zarządzania organizacjami z różnych perspektyw o czym świadczy struktura programu w formie połączonych ze sobą modułów.  

Studia umożliwiają indywidualną ścieżkę rozwoju w ramach której studenci mogą uczestniczyć między innymi w programie WINGS oraz w wybranych przez siebie modułach biznesowych. 

Program WINGS polega na diagnozie kompetencji menedżerskich z wykorzystaniem certyfikowanego narzędzia oraz możliwości skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami coachami Centrum Współpracy z Biznesem UEW. Program pozwala opracować cele rozwojowe w obszarze kilku kluczowych dla menedżera i jego organizacji kompetencji menedżerskich/liderskich, które następnie są rozwijane kompleksowo w toku studiów.  

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Akredytacje

W 2019 roku Program Executive MBA (opcja polska i międzynarodowa) uzyskał prestiżową akredytację AMBA, przyznawaną przez The Association of MBA’s (AMBA) na okres trzech lat. AMBA jest globalnym stowarzyszeniem, będącym autorytetem w zakresie kształcenia w dziedzinie zarządzania. Dzięki przyznanemu wyróżnieniu, nasz Uniwersytet dołączył do elitarnego grona uczelni, w których znajdują się tak znaczące i znane szkoły biznesu, jak London Business School, Oxford Brookes University Business School czy Copenhagen Business School. Tym wyjątkowym potwierdzeniem wysokiego poziomu i jakości programu może pochwalić się niecałe 300 szkół biznesu na świecie. W Polsce akredytację AMBA uzyskało jedynie kilka uczelni.

W 1999 roku Program EMBA uzyskał akredytację Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, organizacji pozarządowej prowadzącej system akredytacji programów studiów MBA i innych. FORUM od 1997 roku jest członkiem EQUAL (European Quality Link), ogólnoeuropejskiego systemu akredytacji szkół biznesu pod egidą European Foundation for Management Development z Brukseli. W roku 2016, a wcześniej w latach 2014 oraz 2012 program EMBA został zaliczony do klasy profesjonalnej plus w ratingu programów MBA przeprowadzanym co dwa lata przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 2006, 2008 i 2010 był zaliczany do klasy profesjonalnej. 

Program Executive MBA uzyskał również w 2004 roku akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. 

O wysokiej jakości zajęć w ramach programu Executive MBA świadczy również fakt, iż od roku 2007 nasi stali wykładowcy przedmiotów Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Organizational & Managerial Behavior (Zachowania organizacyjne i menedżerskie) wchodzą w skład Central and Eastern European International Research Team – CEEIRT – (Międzynarodowego Zespołu Badawczego z Europy Środkowej i Wschodniej). CEEIRT tworzą uczelnie z 15 krajów europejskich oraz 1 z USA. W cyklicznie przeprowadzanych badaniach uczestniczą studenci EMBA.

Program EMBA realizowany jest w Uczelni, która uzyskała wiele prestiżowych certyfikatów potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług. Wśród nich w szczególności można wyróżnić: CEEMAN, EPAS i EUA IEP.

Central and East European Managment Development Association (CEEMAN) to organizacja powstała w 1993 r., stanowiąca globalną sieć instytucji zainteresowanych rozwojem zarządzania jakością kształcenia i innowacji w tej dziedzinie. Uzyskana przez nas akredytacja ma charakter prestiżowy i jest potwierdzeniem poziomu naszej działalności oraz stanowi certyfikat jakości kształcenia w skali międzynarodowej. Akredytację IQA CEEMAN posiada zaledwie około 30 uczelni ekonomicznych na całym świecie. 

EPAS (European Programme Accreditation System) to akredytacja przyznawana jedynie najlepszym zorientowanym międzynarodowo programom na świecie, realizującym wysokiej jakości studia związane z biznesem, zarządzaniem i finansami. Europejska Fundacja Systemu Akredytacji Rozwoju Zarządzania jest międzynarodowym programem akredytacyjnym mającym na celu ocenę jakości programów studiów w obszarze biznesu i/lub zarządzania oraz – jeśli program spełnia wymogi jakościowe – przyznanie mu akredytacji. Ocenie podlegają wszystkie aspekty programu, a zwłaszcza zgodność jego projektu i realizacji z najwyższymi międzynarodowymi standardami jakości.

EUA IEP (European University Association – Institutional Evaluation Programme) jest to Program Oceny Instytucjonalnej (IEP) powołany w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA). Został on utworzony w 1994 r w celu wspierania instytucji szkolnictwa wyższego w ich dalszym rozwoju w obszarze zarządzania strategicznego i wewnętrznej kultury jakości. IEP kładzie nacisk na fazę samooceny uczelni akredytowanej, występuje jako partner w dążeniu do doskonałości oferuje wsparcie i możliwość uzyskania prawa posługiwania się znakiem EUA – IEP o międzynarodowej rozpoznawalności.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest również w procesie akredytacji AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business). Jest to organizacja integrująca kadrę dydaktyczną, studentów i biznes, w celu wykształcenia kolejnych pokoleń liderów.

 

Nad wysoką jakością programu czuwa również Rada Executive MBA, składająca się z doświadczonej kadry akademickiej, dyrektorów i prezesów reprezentujących międzynarodowe

Opinie Absolwentów

Tomasz Rutkowski

Przedsiębiorca/Prezes
Kilka firm, ilość pracowników aktualnie: ponad 200 

“Decydując się na studia MBA posiadałem już 10+ lat doświadczenia zawodowego, zarabiałem i miałem mało czasu. Miałem jakąś wizję przyszłości, tego co chcę robić i czego się jeszcze nauczyć. Trudno mi było się zdecydować na studia a jeszcze trudniej wybrać odpowiednią uczelnię. Wybrałem świadomie program Executive MBA na UE. Nie żałuję. Nauczyłem się wielu praktycznych i przydatnych rzeczy a także poznałem świetnych ludzi: studentów, praktyków biznesu i wykładowców.

Polecam każdemu – te studia to dobry krok w przyszłość.”

Kliknij tutaj

Monika Szulak-Olesiak

Prezes Zarządu i Współzałożycielka SOLVENO
Finanse i Księgowość Spółka z o.o.

„Nikt prawie nie wie, dokąd go zaprowadzi droga, póki nie stanie u celu” J.R.R. Tolkien

Studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu umożliwiły mi zdobycie nowych, cennych umiejętności, praktycznej wiedzy i poznanie wielu wspaniałych ludzi.”

Kliknij tutaj

Tomasz Maciejewski

Wiceprezes Proferto sp. z o.o
Wcześniej: przez 11 lat dyrektor regionalnym Notus Finanse S.A

“Studia MBA pozwoliły mi uporządkować wiedzę, którą jako praktyk nabywałem na powierzonych mi stanowiskach. Zainspirowały mnie ogromną dawką też nowej wiedzy, którą miałem szansę pogłębiać dzięki kompetentnym prowadzącym i starannie dobranej literaturze przedmiotu. To okres dzięki któremu dane mi było poznać wiele świetnych osób, menedżerów i specjalistów z innych firm, z którymi wymiana poglądów i doświadczeń była pasjonującą inspiracją dla moich działań. Studia polecam również ze względu na unikalną możliwość połączenia nabycia tytułów MBA i magistra ekonomii.”

Kliknij tutaj

Damian Gołębiewski

Absolwent XX Edycji Programu Executive MBA, Członek Zarządu Stowarzyszenia Programu Executive MBA UEW, Członek Rady Programowej EMBA, Dyrektor Okręgu w N Energia Sp. z o.o. Sp.k.

“Uważam, że decyzja o przystąpieniu do Programu Executive MBA organizowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, była najlepszą moją decyzją edukacyjną w życiu. Po ukończeniu Programu moje życie zawodowe nabrało niebywałego tempa, głównie za sprawą osób, które poznałem w tracie realizacji tego Programu. Z małego przedsiębiorcy stałem się menedżerem, który od momentu uzyskania dyplomu zajmuje stanowiska zarządcze w coraz większych organizacjach. Za sprawą Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, biorę aktywny udział w rozwoju menedżerów oraz zarządzanych przez nich przedsiębiorstw.”

Kliknij tutaj
Previous slide
Next slide
Biuro EMBA

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

Dyrektor Programu EMBA

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW

Kierownik Programu EMBA

mgr Aleksandra Mikła

Kierownik Biura Programu EMBA

mgr Agnieszka Szumiata

SPECJALISTA DS. MARKETINGU I OBSŁUGI KLIENTA

Infrastruktura

Studenci EMBA mają możliwość korzystania: 

 • z nowocześnie wyposażonych sal dydaktycznych,  
 • ze strefy wypoczynku i rekreacji podczas przerw (darmowy dostęp do WI-FI, kawy oraz herbaty), 
 • z czytelni, biblioteki i laboratoriów UEW,  
 • z basenu oraz sali gimnastycznej (za dodatkową opłatą), 
 • z wyżywienia w bufetach Uniwersytetu Ekonomicznego (za dodatkową opłatą), 
 • z zakwaterowania w domach studenckich UEW,
 • z parkingu na terenie kampusu; przy budynku CKU (za dodatkową opłatą). 

Wejdź z nami na szczyt!