25 maja

Friday Business Club – program kwietniowy

Razem z początkiem wiosny i związanymi z nimi wiosennymi porządkami możemy już przedstawić kwietniowy program Friday Business Club! Tym samym, przedstawiamy Państwu dwóch znakomitych prelegentów, którzy zorganizują wykłady w ramach Friday Business Club w kwietniu. 

Już teraz możemy powiedzieć, że wiosna zapowiada się bardzo ciekawie i intensywnie. W programie jako pierwszy wykład Pana profesora Marcos Ferasso, który przybliży nam ekosystemy innowacji i partnerstwa strategicznego. Wykład będzie w języku angielskim, już 16 kwietnia, standardowo o godzinie 18:00 na platformie Teams.. 
Następnie zaprosimy Pana Profesora Wojciecha Czakona, autora książki: ”Krótkowzroczność strategiczna menedżerów” który pokarze nam, że szersze spojrzenie na krótkowzroczność managerów jest konieczna, aby wdrożyć lepszą strategię dla firm. Wykład będzie prowadzony w języku polskim, również zdalnie w przedostatni tydzień kwietnia (24.04), godzina 18:00. 

Poniżej przedstawiamy pełen opis prelegentów jak i tematykę samych wykładów. Serdecznie zapraszamy!  

Prof. Marcos Ferasso  

Tytuł wykładu:  Innovation ecosystems and strategic partnerships: new concepts, new practices, and successful cases.

Krótki opis: Celem wykładu jest pomoc właścicielom i menedżerom w zrozumieniu ekosystemów innowacji i ich dynamiki rozwoju aby umiejętnie nawiązywać strategiczne partnerstwa, poprzez wykorzystanie nowych koncepcji strategii sieciowych, badanie nowych praktyk firm i ich ekosystemów innowacji. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane konkretne przykłady na podstawie w wybranych krajów (takich jak Brazylia, Francja i USA).  

Krótka biografia: Marcos Ferasso jest specjalistą i dr. w zarządzaniu. Dr Ferasso ukończył dwa staże podoktoranckie w Brazylii i we Francji. Obecnie dr Ferasso jest adiunktem w Unochapeco (Brazylia), Associate Researcher na University of Lima (Peru) oraz Visiting Professor (Doctoral School) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Polska).  

Prof. Wojciech Czakon  

Tytuł wykładu: Krótkowzroczność strategiczna menedżerów 

Krótki opis: Celem wykładu jest przybliżenie słuchaczom potrzeby szerszego spojrzenia na krótkowzroczność wśród strategów. Prelekcja opierać się będzie na książce o tym samym tytule, poruszy tematykę właściwego zrozumienia strategii, do wdrażania lepszych rozwiązań, a dalej – do przyszłych sukcesów firmy.   

Krótka biografia: Profesor Wojciech Czakon jest kierownikiem katedry zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wykładowcą MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor wizytujący Universita delli Studi di Roma Tor Vergata, a także Montpellier Business School. Najnowsze badania dotyczą uwarunkowań decyzji strategicznych związanych z zaufaniem, postrzeganiem i nawykami poznawczymi. Publikuje swoje prace we wiodących czasopismach światowych m.in. Technological Forecasting and Social Change, Long Range Planning, Industrial Marketing Management, Journal of Travel Research, Tourism Management.  

Udostępnij:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email