Program

For Who EMBA?

The Executive MBA program is addressed to professionally active persons with:

 • at least 5 years of experience as a manager (managers, leaders and project coordinators, entrepreneurs),
 • diplomas of higher education (domestic or foreign) for university-level studies culminating in a bachelor’s, engineer’s and/or master’s degree
 • keen interest in acquiring new knowledge and skills as a driver of continuous development of their managerial competences,
 • willingness to share their professional experience and ability to gain insight from diverse experiences of other people,
 • intent on obtaining academic education, a diploma in management, and the Executive MBA certificate under the EMBA Program.

The program is open to people who have completed various fields of study, are of different age segments, have professional experience in business and business-related organizations with varying activity profiles. They come from various sub-ethnic countries, without any prejudice for gender, political and religious beliefs, without regard to their family status, but with focus on respecting the diversity of others.

Goals of the program

Overall goal of the program:

The primary objective of the educational offerings of the Executive MBA degree program is to provide students with the complementary knowledge and skills necessary to formulate, analyze and solve real-world problems of the organization in a changing internal and external environment.

Specific Objectives:

Gain a solid grounding in the main areas of business, such as marketing, production, finance, accounting, human resource management, corporate strategy and policy.

Understanding the environments of different organizations, the mechanisms of their operation.

Develop the ability to work and communicate in a team and lead teamwork.

Acquire relevant analytical, planning and operational skills that may be needed in complex practical situations.

Develop the ability to quickly and realistically conceptualize decision-making problems and accurately assess the immediate and distant effects of decisions.

Acquire the ability to continuously learn and use modern scientific methods and IT tools to support decision-making and problem-solving.

Acquire the knowledge and skills needed to interact in a multicultural environment, carry out leadership tasks in an international environment.

Modules

The Executive MBA program offers students two study paths: Polish and International (in English). Each path covers a period of two years (4 semesters), and courses are conducted in the form of weekend classes (Saturdays and Sundays) in groups of ca. 30 people. Each semester consists of several thematic modules which cover two or three subjects. There are approximately 10-weekend sessions each semester. The entire educational cycle extends over two consecutive academic years and consists of ca. 650 class sessions (1 session = 45 minutes). To successfully complete the Executive MBA program and obtain a master’s degree, students are required to complete all the courses provided in the program and defend their master’s thesis by the end of semester IV.

Polish path

Semestr 1
Zachowania organizacyjne

Moduł Zachowania organizacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu metod i technik organizacyjnych oraz zachowań menedżerskich. 

Zarządzanie

Moduł Zarządzanie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania w biznesie, otoczenia prawnego biznesu, decyzji w biznesie oraz zarządzania projektem. 

International business (PL lub EN)

Przedmiot obejmuje zarządzanie w środowisku międzynarodowym. Pozwala lepiej zrozumieć specyfikę negocjacji i zarządzania w zespołach wielokulturowych. Zapoznaje również z praktycznym handlem międzynarodowy w zakresie rozliczeń, logistyki, obsługi zamówień i etykiety biznesowej

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 

Ekonomia

Moduł Ekonomia obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: ekonomii menedżerskiej, analizy makroekonomicznej oraz ekonomii behawioralnej. 

Marketing i komunikacja

Moduł Marketing i komunikacja obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu oraz zarządzania relacjami i komunikacją w biznesie. 

Semestr 2
Projektowanie badań naukowych

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zasadniczych metodologicznych podstaw, procedur  i narzędzi prowadzenia badań.  Przedmiot przygotowany celem wsparcia studentów w procesie przygotowywania prac magisterskich w obszarze nauk społecznych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz warsztaty rozwoju personalnego

Zarządzanie operacyjne

Moduł Zarządzani operacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami oraz zarządzania jakością.

Strategie w biznesie

Moduł Strategia w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

Finanse i rachunkowość

Moduł Finanse i rachunkowość obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: rachunkowości menadżerskiej, finansów korporacyjnych oraz sprawozdawczości i analizy. 

Semestr 3
Transformacje w biznesie

Moduł Transformacje w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania zmianą oraz symulacji biznesowej. Realizowany jest również przedmiot w języku angielskim: Digital transformations and innovations

Moduł biznesowy 1, 2

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Przywództwo w organizacji

Moduł Przywództwo w organizacji obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa. 

Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

Semestr 4
Zrównoważony rozwój

Moduł Zrównoważony rozwój obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: Corporate governence, Corporate governence oraz Etyki i społecznej odpowiedzialności organizacji

Strategiczna gra biznesowa

Moduł Strategiczna gra biznesowa obejmuje Grę w ramach Centrum Symulacji Biznesowych

Moduł biznesowy 3

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

 
Praca magisterska

International path

Semestr 1
Zachowania organizacyjne

Moduł Zachowania organizacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu metod i technik organizacyjnych oraz zachowań menedżerskich. 

Zarządzanie

Moduł Zarządzanie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania w biznesie, otoczenia prawnego biznesu, decyzji w biznesie oraz zarządzania projektem. 

International business (PL lub EN)

Przedmiot obejmuje zarządzanie w środowisku międzynarodowym. Pozwala lepiej zrozumieć specyfikę negocjacji i zarządzania w zespołach wielokulturowych. Zapoznaje również z praktycznym handlem międzynarodowy w zakresie rozliczeń, logistyki, obsługi zamówień i etykiety biznesowej

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim. 

Ekonomia

Moduł Ekonomia obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: ekonomii menedżerskiej, analizy makroekonomicznej oraz ekonomii behawioralnej. 

Marketing i komunikacja

Moduł Marketing i komunikacja obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu oraz zarządzania relacjami i komunikacją w biznesie. 

Semestr 2
Projektowanie badań naukowych

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do zasadniczych metodologicznych podstaw, procedur  i narzędzi prowadzenia badań.  Przedmiot przygotowany celem wsparcia studentów w procesie przygotowywania prac magisterskich w obszarze nauk społecznych.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Moduł Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz warsztaty rozwoju personalnego

Zarządzanie operacyjne

Moduł Zarządzani operacyjne obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami oraz zarządzania jakością.

Strategie w biznesie

Moduł Strategia w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

Finanse i rachunkowość

Moduł Finanse i rachunkowość obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: rachunkowości menadżerskiej, finansów korporacyjnych oraz sprawozdawczości i analizy. 

Semestr 3
Transformacje w biznesie

Moduł Transformacje w biznesie obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania zmianą oraz symulacji biznesowej. Realizowany jest również przedmiot w języku angielskim: Digital transformations and innovations

Moduł biznesowy 1, 2

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Przywództwo w organizacji

Moduł Przywództwo w organizacji obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu przywództwa. 

Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

Semestr 4
Zrównoważony rozwój

Moduł Zrównoważony rozwój obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu: Corporate governence, Corporate governence oraz Etyki i społecznej odpowiedzialności organizacji

Strategiczna gra biznesowa

Moduł Strategiczna gra biznesowa obejmuje Grę w ramach Centrum Symulacji Biznesowych

Moduł biznesowy 3

Podczas studiów studenci drugiego roku uczestniczą w wybranych modułach biznesowych, które realizowane są przez kadrę akademicką we współpracy z praktykami. W ramach każdego modułu przewidziane są następujące działania: 

 • wizyta studyjna w przedsiębiorstwie (opcjonalnie),
 • zajęcia teoretyczne z pracownikiem badawczo – dydaktycznym, 
 • zajęcia praktyczne z praktykiem,
 • projekt biznesowy, w ramach którego studenci będą rozwiązywać problem przygotowany przez praktyka (we współpracy z pracownikiem ba- dawczo – dydaktycznym),
 • obrona projektu.
Seminarium magisterskie

Moduł podczas którego realizowane są spotkania z promotorami. 

 
Praca magisterska
Swiss Gateway to International Business

TheSwiss Gateway to International Business to moduł obejmujący kilkudniową wizytę na Uniwersytecie w  Neuchatel

Education costs

The Executive MBA Program studies are paid studies. The cost of tuition is borne by the student individually or by the delegating unit.

The semester fee for studies is:

Polish path

Polish path (studies in Polish) – with option to participate in the Swiss Gateway to International Business (conducted in English) for an additional fee

10 500 PLN

International path

International path (studies in English) – includes Swiss Gateway to International Business module

13 250 PLN

The Swiss Gateway to International Business is carried out at the University of Neuchâtel in Switzerland (the price includes accommodation, meals, and teaching materials). Students cover the cost of transportation

Tuition fees can be paid in installments or in full. The fee for the first semester must be paid by October 15 this year. Withdrawal of tuition fees, in case of cancellation, can be made according to the rules set forth in the contract between the university and the student.

If the student pays the tuition fee for the entire semester in advance (within 1 installment), he/she is entitled to a discount of 5%.

Fees for Executive MBA studies are made to individual student accounts (IKR).

Reach the summit with us!