Aktywność EMBA

Rada EMBA

Radę Executive MBA tworzy wyjątkowe grono składające się zarówno z kadry naukowo – dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członów Stowarzyszenia Absolwentów Executive MBA UE Wrocław, a także praktyków biznesu. 

Wojciech Halarewicz

Przewodniczący Rady Executive MBA
Wiceprezes Mazda Motor Europe ds. Sprzedaży i obsługi klienta

prof. UEW Maja Kiba-Janiak

Dyrektor Programu Executive MBA UE we Wrocławiu

prof. UEW Bartłomiej Nita

Prorektor ds. Finansów i Rozwoju UE we Wrocławiu

prof. Ewa Stańczyk – Hugiet

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej 

prof. UEW Marzena Stor

Kierownik Katedry Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu

prof. UEW Ewa Konarzewska – Gubała

Założyciel programu
Członek honorowy Rady Exective MBA

prof. UEW Grzegorz Bełz

Kierownik Katedry Projektowania Systemów Zarządzania UE we Wrocławiu

Ałła Witwicka–Dudek

Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Damian Gołębiewski, MBA

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Programu Executive MBA UE we Wrocławiu, absolwent  EMBA UEW

Dawid Popławski, MBA

absolwent EMBA UEW

Karol Szewczyk, MBA

Global Manufacturing Director Robert Bosch Sp. z o. o., absolwent EMBA UEW

Łukasz Łuszczak

Właściciel BML Consulting , Interim Manager

dr Marek Wąsowicz

Kierownik Biura Analiz i Sprawozdawczości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Aleksandra Mikła

Sekretarz Rady Executive MBA,
p.o. Kierownika Biura Programu Executive MBA 

Friday Business Club

Friday Business Club (Piątkowy Klub Biznesowy) Executive MBA to inicjatywa mająca na celu integrację studentów, absolwentów i wykładowców w ramach nieformalnych spotkań biznesowych. Spotkania odbywają się zarówno w sposób wirtualny jak i stacjonarny. W ramach Friday Business Club tworzone są różne kluby tematyczne. Obecnie funkcjonują dwa kluby: 
– Executive MBA Alumni Club (klub współtworzony jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Programu Executive MBA) 
– Executive MBA Manager Club 

W ramach Executive MBA Alumni Club organizowane są spotkania z absolwentami programu Executive MBA we UE we Wrocławiu, podczas których odbywają się różne prelekcje, panele dyskusyjne, itp.  Z kolei Executive MBA Manager Club to wykłady oraz panele dyskusyjne z ekspertami, menedżerami oraz profesorami posiadającymi międzynarodowe doświadczenie zawodowe.   
 

W przyszłości przewiduje się tworzenie kolejnych klubów (przez studentów, absolwentów, wykładowców). 

Spotkania odbywają się raz/ dwa razy w miesiącu. Do tej pory odbyły się następujące wykłady:

 1. Helen McRae, CEO Mindshare EMEA and CEO Worldwide Clients
  Title: Media Trends for the “New Normal”
 2. Agata Duliniec, Prezes Zarządu Gniotpol Trailers, absolwentka Executive MBA UEW 2020
  Tytuł: Czy w firmie rodzinnej jest miejsce na ciekawą karierę zawodową? Case study na przykładzie GT
 3. Michael Haenlein, Professor of Marketing at ESCP Business School, the Scientific Director of the ESCP Research Center on Big Data, and the Associate Dean of the ESCP Global Executive Ph.D. Program
  Title: The Impact of New Technologies on the Management of Customer Relationships
 4. Beata Krzos, CEO and co – founder of Akademia Wellbeing Sp. z o.o. and AMM Systems Sp. z o.o. Trainer, coach, certified HeartMath® practitioner, certified PRISM Brain Mapping practitioner, Action Learning practitioner
  Title: Neuro leadership in business – better cooperation and effectiveness at work
 5. Joanna Kujawska -Szałańska, Menadżer Finansowy – Head of Finance, Biegły Rewident, ACCA, najlepsza absolwentka 26 edycji programu Executive MBA
  Tytuł: Wpływ pandemii COVID – 19 na sprawozdawczość finansową
 6. Małgorzata Nowakowska – Cicio, Managing Director w DS Engineering oraz absolwentka 26 edycji programu EMBA
  Tytuł: Sieciowość w biznesie – déjà vu czy terra incognita?
 7. Marcos Ferasso, Specjalista i dr w zarządzaniu. Ukończył dwa staże podoktoranckie w Brazylii i we Francji. Obecnie dr Ferasso jest adiunktem w Unochapeco (Brazylia), Associate Researcher na University of Lima (Peru) oraz Visiting Professor (Doctoral School) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Polska).
  Title: Innovation ecosystems and strategic partnerships: new concepts, new practices, and successful cases.
 8. Wojciech Czakon, kierownik katedry zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wykładowca MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor wizytujący Universita delli Studi di Roma Tor Vergata, a także Montpellier Business School.
  Tytuł: Krótkowzroczność strategiczna menedżerów
 9. Katarzyna Jagodzińska, ekspert ds. negocjacji z doświadczeniem akademickim i handlowym, a także konsultant międzynarodowy w Schranner Negotiation Institute w Szwajcarii oraz profesor na kilku europejskich uniwersytetach, między innymi z Uniwersytet z Nechaltel. Ponadto pełni rolę Konsultanta do spraw negocjacji na arenie międzynarodowej oraz starszego doradcy ONZ.
  Title: Negotiation Booster: The Ultimate Self-Empowerment Guide to High-Impact Negotiations
 10. Martin Willhaus, właściciel i prezes WILLHAUS & Associates AG, International Consultants w Wilen, Szwajcaria. Doświadczenie w logistyce zdobywał jako członek zarządów wielu firm zajmujących się transportem globalnym.
  Title: Logistics, past, present and tomorrow
 11. Artur Rot, Piotr Becz, Janusz Tyburcy
  Temat: AI w praktyce
 12. Aditya Singh, profesor z z Athena School of Management.
  Title: Global Digital Transformation & Trends
 13. Agnieszka Potoczny, absolwentka 26 edycji programu EMBA oraz dyrektor handlowy w Brokers Union sp. z o.o.
  Temat: Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem – rola brokera ubezpieczeniowego
 14. Arkadiusz Żurek, coach, konsultant, trener i mówca inspirujący, ale przede wszystkim manager o interdyscyplinarnym doświadczeniu. 
  Title: Non Motivation – Why we shouldn’t motivate others.
 15. Katarzyna Jagodzińska, autorka Negotiation Booster: The Ultimate Self-Empowerment Guide to High-Impact Negotiations i założycielka Negotiation Booster. 
  Title:
  Mirror Negotiation: self-empowerment tactics for winning negotiations
 16.  dr inż. Mirosława Teleszko, Tomasz Rusak, dr Adam Zając, współzałożyciele start-up’u dotyczącego wyrobów konopnych
  Temat: Współpraca nauki z biznesem czyli innowacyjna kuchnia konopna.
 17. Darren Chong, PhD, Wielokulturowy executive coach, wizjonerski specjalista ds. zarzdzania zmian i rozwoju organizacji z wszechstronnym dowiadczeniem w przemyle, biznesie, organach publicznych i wadzach lokalnych.  
  Title:
  International business: managing across borders and cultures
 18. Michael Morley, Profesor Zarządzania w Kemmy Business School, University of Limerick, Irlandia. Wykłada zarządzanie na studiach licencjackich oraz zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe na studiach magisterskich i Executive MBA
  Title: Building your Team: Opportunities and Challenges in Recruitment, Fit and Retention
 19. Andrzej Łobodziński, założyciel firmy modowo-odzieżowej Key działającej w kilkunastu krajach. Inwestuje w spółki giełdowe, startupy z różnych branż (finansowej, eventowej, technologii). Obecnie wraz z innymi przedsiębiorcami realizuje pro bono projekt edukacyjny Akme, podnoszący przedsiębiorcze kompetencje także dla osób nie przedsiębiorczych. 
  Temat: Grupy Mastermind: cele, kryteria doboru uczestników, struktura spotkań, narzędzia.
 20. prof. Wojciech Czakon – specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, kierownik katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wykładowca EMBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
  Title: Strategic myopia: challenges and implications
 21. Dr. Marin Jovanovic – adiunkt na wydziale zarządzania operacjami w Copenhagen Business School oraz wizytującym stypendystą na Luleå University of Technology.
  Title: Leading as a complementor: Exploring the evolution of corporate ecosystem leaders roleUp
 22. Jakub Cendrowski – Dyrektor InQube, Leszek Jach – absolwent programu Executive MBA i założyciel start-up’u.
  Temat: Start-up w pigułce – jak, kiedy i z kim? Na przykładzie roweru elektrycznego MTB Premium
 23. Darren Chong, PhD – coach, trener, konsultant i wykładowca dla kadry kierowniczej szczebla C, pracowników średniego szczebla i studentów uniwersytetów.
  Title: International business: managing across borders and cultures
 24. Robert Wójcik – absolwent Programu EMBA, strażak (a dokładniej inżynier pożarnictwa) oraz były już oficer Państwowej Straży Pożarnej.
  Temat: Bezpieczeństwo szyte na miarę, jak z pasji rodzi się Start-Up
 25. John Rivett – Po spędzeniu 25 lat w konsultingu, John dołączył do Mazdy w 2018 roku jako Dyrektor Public Relations, przechodząc do swojej obecnej roli w 2020 roku.  
  Wraz ze swoim zespołem w Mazdzie jest odpowiedzialny za historie, doświadczenia i treści, które przybliżają klientów do marki oraz jej produktów i usług. 
  Title:My 2022 Communications Mix-Tape – the tracks that have shaped our approach to being relevant to customers in the last 12 months
 26. Tomasz Dębicki – Dyrektor Departamentu Kontrolingu Operacyjnego w KGHM Polska Miedź S.A. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Temat: Integracja controllingu w grupach kapitałowych – najważniejsze aspekty na przykładzie Grupy KGHM.
 27. Leise Kelli de Oliveira – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais. Jest kierownikiem zespołu lub grupy badawczej w zakresie transportu i logistyki miejskiej.
  Title: E-commerce deliveries in Brazil: The current situation, influencing factors and opportunities to promote an equity delivery service.
 28. Andrzej Bukieda – Menadżer z 20+ letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami produkcji, transportu w firmach będących liderami w swoich branżach. Absolwent Magisterskich Studiów Menadżerskich Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – XXIV edycja.
  Temat: Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw w świetle zmiany przepisów przewozu towarów niebezpiecznych ADR 2023.

Stowarzyszenie Absolwentów EMBA

Stowarzyszenie Absolwentów Programu Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zrzesza abiturientów programu. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu i nauki oraz współorganizuje spotkania w ramach Friday Business Club. Ponadto pomaga utrzymywać stałe kontakty między absolwentami oraz ułatwia wymianę doświadczeń w różnych sferach biznesu. Mottem przewodnim jest sprzyjanie dalszemu rozwojowi, ciągłemu doskonaleniu oraz nowym ideom.  

Stowarzyszenie działa poprzez: 

 • organizację konferencji, szkoleń, staży, prelekcji i prezentacji.  
 • cykliczne spotkania, zjazdy, bale, wyjazdy krajowe i zagraniczne. 
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.  
 • nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami.  

Strona stowarzyszenia

Wyjazdy

W ramach Programu Executive MBA, studenci mają możliwość uczestniczenia w trzech sesjach wyjazdowych (jedna na pierwszym roku studiów, dwie na drugim roku), podczas których uczestniczą w warsztatach integracyjnych i grach strategicznych.  

Dotychczasowe sesje wyjazdowe odbywały się zarówno za granicą (Greenlands, Wielka Brytania), jak i w Polsce (Karpacz). Podczas wyjazdów studenci mają okazje uczestniczyć w grach biznesowych oraz wykładach które nie mają możliwości odbyć się w formie zdalnej ze względu na swoją formę. Zajęcia mają na celu wzmocnienie więzi między uczestnikami programu Executive MBA, co przekłada się potem na dalsze pozytywne relacje między nimi w czasie trwania 2 letnich studiów menedżerskich. 

Od roku akademickiego 2021/2022 w ofercie studiów dla opcji międzynarodowej (i opcjonalnie za dodatkową opłatą dla opcji polskiej) wprowadzono dodatkowe zajęcia wyjazdowe w ramach modułu Swiss Gateway to International Business. Jest to moduł realizowany w the University of Neuchatel w Szwajcarii. Studenci będą mogli uczestniczyć w czterodniowym programie edukacyjnym. Dzięki temu uzyskają certyfikat ukończenia modułu.  The University of Neuchatel jest uczelnią z długimi tradycjami, która została założona w 1838 roku. Uczelnia ta znajduje się w pierwszej dwudziestce najlepszych małych uczelni na świecie (UniNE ranks – the World’s Best Small Universities) oraz usytuowana została na 37 pozycji wśród 200 najbardziej międzynarodowych uniwersytetów (UniNE ranks on the 200 world’s most international universities in Times Higher Education-Ranking).  

Wejdź z nami na szczyt!